Home

Re-integratie en loopbaanbegeleiding

HRM Vitalis komt meteen in actie en onderzoekt wat nodig is!
En wat een goede eerste stap is om te zetten. Want die is een daalder waard! Dat is meestal een gesprek met Jaap zijn om te inventariseren  wat er allemaal speelt. Op basis daarvan kan Jaap jou als werkgever adviseren wat de werknemer nodig heeft om te herstellen.

HRM Vitalis kan gebruik maken van gevalideerde vragenlijsten.
Zonodig maakt Jaap gebruik van vragenlijsten die de situatie van de werknemer objectief en nauwkeurig in beeld brengen. Op deze manier krijg je een onderbouwd advies. Vanzelfsprekend wordt eea eerst met de werknemer besproken!

HRM beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten
Gekeken wordt wat de snelste weg naar herstel is waarbij het uitgangspunt duurzame werkhervatting is. Niemand is erbij gebaat als de werknemer te snel weer aan het werk gaat en opnieuw uitvalt. Vaak is hij/zij dan nog verder van huis.

HRM Vitalis dus voor verantwoorde re-integratie

Wil je meer weten bel dan - vrijblijvend- 06-14540011 of mail jaap@hrmvitalis.nl.

 

 

 

 

 
Terug